CÁC LOẠI BẢN VẼ TRONG XÂY DỰNG

Các loại bản vẽ trong xây dựng

Giai đoạn lên ý tưởng thiết kế, làm phương án là giai đoạn đầu tiên và quyết định đến sự thành công của một dự án xây dựng. Tùy vào từng loại dự án mà có nhiều giai đoạn thiết kế với các loại bản vẽ khác nhau. Sau đây là các loại bản vẽ trong xây dựng.

Bản vẽ giai đoạn thiết kế

Với các dự án trong nước tùy vào loại và cấp công trình, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP chia ra thiết kế 1 bước, 2 bước hoặc 3 bước, bao gồm các giai đoạn:

Thiết kế cơ sở.

Thiết kế kỹ thuật.

Thiết kế bản vẽ thi công.

Bản vẽ thi công bao gồm đầy đủ các bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ M&E… và đầy đủ các hạng mục trong dự án. Một bộ hồ sơ bản vẽ xây dựng bao gồm:

Bản vẽ Kiến trúc:

Phối cảnh tổng thể công trình.

Bản vẽ tổng mặt bằng công trình.

Bản vẽ mặt bằng các tầng.

Bản vẽ mặt đứng công trình.

Bản vẽ mặt cắt công trình.

Bản vẽ chi tiết các hạng mục: Cửa, gạch lát, trần…

Bản vẽ chi tiết sảnh, tam cấp, ban công.

Bản vẽ phần kết cấu:

Bản vẽ mặt bằng móng.

Bản vẽ chi tiết móng.

Bản vẽ chi tiết bể ngầm.

Bản vẽ mặt bằng cột các tầng.

Bản vẽ mặt bằng kết cấu các tầng.

Bản vẽ chi tiết cột, dầm, sàn.

Bản vẽ chi tiết cầu thang, lanh tô, tam cấp…

Bảng thống kê cốt thép các hạng mục.

Bản vẽ phần cơ điện: 

Bản vẽ hệ thống cấp thoát nước.

Mặt bằng bố trí cấp thoát nước từng tầng.

Bản vẽ hệ thống điện.

Mặt bằng bố trí hệ thống điện, công tắc ổ cắm từng tầng.

Bản vẽ hệ thống PCCC.

Thống kê vật tư.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ngoài bản vẽ, đơn vị tư vấn thiết kế cần lập thêm bảng dự toán ( tương đương với BOQ ) và bảng Spec vật liệu để phục vụ công tác đấu thầu và thi công xây dựng công trình.

Bản vẽ giai đoạn thi công

Khác với các dự án trong nước hay cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư, các dự án tư nhân hay có yếu tố nước ngoài, giai đoạn thiết kế đơn giản và linh hoạt hơn, đơn vị tư vấn thiết kế chỉ đưa bản vẽ phương án thiết kế phương án kèm theo các chỉ dẫn về yêu cầu kỹ thuật, vật liệu. Quá trình chào thầu và thi công tùy vào từng hạng mục và giai đoạn mà có nhiều loại bản vẽ:

Estimation Drawings: Bản vẽ sơ bộ dùng cho giai đoạn báo giá.

Application Drawings: Bản vẽ dùng để xin phép, ví dụ xin phép PCCC, cấp phép xây dựng….

Shop Drawings: Bản vẽ thi công dùng cho giai đoạn thi công ngoài công trường.

As- Built Drawings: Bản vẽ hoàn công.